درست پرتغال پرتغال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

درست: پرتغال پرتغال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی پیام‌های روحانی جهت هم‌پیمانان کشور عزیزمان ایران

در شرایط حساس حاضر، لبنان جایی است که بیش از دیگر هم پیمانان خیال کشور عزیزمان ایران را آسوده می کند، لیکن موقعیت حزب الله در آن به یک استقرار و انسجام خوب با ت

پیام‌های روحانی جهت هم‌پیمانان کشور عزیزمان ایران

خبر های روحانی جهت هم پیمانان کشور عزیزمان ایران

عبارات مهم : اروپا

در شرایط حساس حاضر، لبنان جایی است که بیش از دیگر هم پیمانان خیال کشور عزیزمان ایران را آسوده می کند، لیکن موقعیت حزب الله در آن به یک استقرار و انسجام خوب با ترکیب داخلی دولت رسیده هست.

الاخبار نوشت:سریال تحریمهای آمریکایی ادامه دارد، در حالی که تاثیرات آن به لبنان نیز تحمیل می شود؛ علاوه بر اینکه دولتهای اتحادیه اروپا را نیز در برابر چالش همراهی با واشنگتن یا کنار کشیدن خود از این ماجرا قرار داده هست. این در حالی است که کشور عزیزمان ایران به اوج بردن سقف مواجهه با ایالات متحده ادامه می دهد.

پیام‌های روحانی جهت هم‌پیمانان کشور عزیزمان ایران

به گزارش «انتخاب»، به این علت کشور عزیزمان ایران از طریق حسن روحانی خبر واضحی را در مورد میدانهای مهم که در آن نقش دارند، یعنی عراق و لبنان ارسال کرده هست، که می داند آنچه واشنگتن در مورد تحریمها به یک باره روی میز گذاشته هست، مساله ای گذرا نیست و در شرایطی که اروپا جهت کنترل حمله آمریکا به توافق هسته ای تلاش می کند، می داند که تحریمهای حزب الله به وسیله واشنگتن نیز موجب زیاد کردن فشار بر اروپا جهت همراهی با ایالات متحده در مورد دشمنی با حزب الله می شود. تا کنون، اروپا خود را از تمام تحریمهایی که آمریکا جهت حزب الله در نظر گرفته است کنار کشیده و به همین ترتیب می کوشد از پیامدهای موضع آمریکا در مورد توافق هسته ای با کشور عزیزمان ایران نیز دوری کند.

اروپا به همان اندازه که تلاش می کند کورکورانه از سیاستهای واشنگتن پیروی نکند، در برابر چالش همراهی با خواسته های آمریکا نیز قرار دارد؛ بویژه آنکه رفتارهای ترامپ قابل آینده نگری نیست. این فشار بر روی اروپا در شرایطی است که میل به شدیدی به باقی ماندن در مسافت متوازنی از روابط اقتصادی با کشور عزیزمان ایران و حزب الله دارد.

در شرایط حساس حاضر، لبنان جایی است که بیش از دیگر هم پیمانان خیال کشور عزیزمان ایران را آسوده می کند، لیکن موقعیت حزب الله در آن به یک استقرار و انسجام خوب با ت

در این بین، لبنان قصد دارد تمام پرسشها منطقه از جمله اتفاق نشانه قرار گرفتن هواپیمای اسرائیلی به وسیله موشک سوری را نادیده بگیرد و به پرسشها داخلی اش بپردازد. این در حالی است که تمام پیامهایی که از آسمان لبنان یا سوریه، عراق و کردستان می گذرد، و یا سخن گفتن در مورد ورود حشد الشعبی به کرکوک، همگی در چارچوب سازماندهی صفوف کشور عزیزمان ایران در میدانهایی است که روحانی مشخص کرده است.

با اینکه این نخستین بار نیست که پایتخت کشور عزیزمان ایران از انتشار نیروهای خود از عراق تا دریای مدیترانه سخن می گوید، ولی سخنان روحانی این بار دربردارنده پیامهایی جهت هم پیمانان و دشمن های بود؛ بدهید معنا، خطاب پایتخت کشور عزیزمان ایران تنها به واشنگتن نبوده هست، بلکه مخاطب، همه طرفهایی هستند که در این مرحله حساس قصد معامله داشته باشند؛ خواه این طرف روسیه باشد که جهت باقی ماندن نقش پیشتازی اش4ث5 نسبت به کشور عزیزمان ایران در سوریه تلاش می کند، یا هر یک از طرفهای عراقی که به عربستان پناه برده اند؛ آیا که کشور عزیزمان ایران تلاشهایی که جهت محدود کردن نفوذش در منطقه در حال صورت گرفتن است را درک می کند.

در شرایط حساس حاضر، لبنان جایی است که بیش از دیگر هم پیمانان خیال کشور عزیزمان ایران را آسوده می کند، لیکن موقعیت حزب الله در آن به یک استقرار و انسجام خوب با ترکیب داخلی دولت رسیده است.

پیام‌های روحانی جهت هم‌پیمانان کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: اروپا | ایران | لبنان | همراهی | آمریکا | واشنگتن | آمریکایی | حسن روحانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs