درست پرتغال پرتغال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

درست: پرتغال پرتغال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی رأی مثبت به قطعنامه را با یادداشت ارسال کردیم / قاسمی

سخنگوی وزارت امور خارجه از ثبت رای مثبت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در میانمار امروز با ارسال یادداشت رسمی به دبیرخانه شرک

رأی مثبت به قطعنامه را با یادداشت ارسال کردیم / قاسمی

قاسمی: رأی مثبت به قطعنامه را با یادداشت ارسال کردیم

عبارات مهم : ارسال

سخنگوی وزارت امور خارجه از ثبت رای مثبت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در میانمار امروز با ارسال یادداشت رسمی به دبیرخانه شرکت ملل متحد ثبت شد.

به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی اظهار کرد: با عنایت به سیاست اصولی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در حمایت از حقوق همه مسلمانان دنیا به خاص مسلمانان تحت ستم میانمار، رای مثبت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در میانمار امروز با ارسال یادداشت رسمی به دبیرخانه شرکت ملل ثبت شد.

رأی مثبت به قطعنامه را با یادداشت ارسال کردیم / قاسمی

قاسمی با تکرار موضع قاطع جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در حمایت از مسلمانان آواره میانمار و محکومیت جنایات وحشیانه نیروهای نظامی علیه آنان، خاطر نشان کرد: عدم شرکت کشورمان در رای گیری مربوط به نقض حقوق بشر در میانمار با عنایت به بعضی ابعاد فنی و کارشناسی بوده هست؛ ولی با توجه به اهمیت ملاحظات سیاست خارجی جمهوری اسلامی و مبانی اصولی سیاست خارجی کشور، امروز با ارسال یادداشت رسمی به دبیرخانه شرکت ملل متحد، رای مثبت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به این قطعنامه ثبت شد.

وی در توضیح این ملاحظات فنی و کارشناسی گفت: جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در سه دهه اخیر مستمرا به روند سیاست زدگی و برخورد تبعیض آمیز مجمع عمومی ملل متحد اعتراض کرده و سیاست اصولی کشور عزیزمان ایران مخالفت با طرح اوضاع های کشوری در کمیته سوم مجمع بوده هست؛ از این رو همواره به جز در قطعنامه های مربوط به فلسطین که در دستور کار دیگری بحث می شود و کشور عزیزمان ایران همواره به آنها رای مثبت داده هست، به قطعنامه های مربوط به اوضاع حقوق بشر در کشورها رای منفی داده شده است هست. با این حال در قضیه میانمار با توجه به عمق جنایات، با وجود رویه کشور علیه قطعنامه رای داده نشد و از شرکت در رای گیری خودداری شد ولی هم وقت در بیانیه ای ضمن محکومیت کارها دولت میانمار و حمایت قاطع از مسلمانان روهینگیا تاکید کرد که عدم همکاری کشورمان در رای گیری صرفا منعکس کننده موضع کشور عزیزمان ایران در قبال رویه مردود برخورد سیاسی با حقوق بشر است و ارتباطی با محتوای قطعنامه ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه از ثبت رای مثبت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در میانمار امروز با ارسال یادداشت رسمی به دبیرخانه شرک

قاسمی تاکید کرد که با وجود این ملاحظات فنی و کارشناسی، نظر به اهمیت دفاع از حقوق مسلمانان میانمار بهتر بود ملاحظات کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران بر ملاحظات کارشناسی ترجیح داده می شد و از این رو امروز با ارسال یادداشت رسمی به دبیرخانه شرکت ملل، رای مثبت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به این قطعنامه ضمن تاکید بر موضع اصولی کشور در مردود بودن روند سیاست زدگی در بررسی حقوق بشر ثبت و بدهید شکل در جهت تصحیح موضع قبلی اقدام مورد نیاز و فوری به عمل آمد.

واژه های کلیدی: ارسال | ایران | سیاست | اسلامی | قطعنامه | میانمار | یادداشت | میانمار | مسلمانان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs