درست پرتغال پرتغال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

درست: پرتغال پرتغال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی گونی‌هزینه‌های فاقد سند شهرداری احمدی‌نژاد

معاون اجرائی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه چندین گونی سند و مدرک از هزینه های فاقد سند و ابهامات مالی در دوران تصدی احمدی نژاد بر شهرداری

گونی‌هزینه‌های فاقد سند شهرداری احمدی‌نژاد

گونی هزینه های فاقد سند شهرداری احمدی نژاد

عبارات مهم : ایران

معاون اجرائی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه چندین گونی سند و مدرک از هزینه های فاقد سند و ابهامات مالی در دوران تصدی احمدی نژاد بر شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران موجود هست، گفت: به تازگی یکی از کارشناسان و مسئولان وقت شورا به من گفت این مدارک در چندین گونی موجود است و اگر تصمیم گرفته شود که این پرونده دوباره بررسی شود، در آن صورت همه مدارک ارائه خواهند شد.

گونی‌هزینه‌های فاقد سند شهرداری احمدی‌نژاد

بر اساس گزارش های دیوان محاسبات، احمدی نژاد محکوم به جبران چهارهزارو ۶۰۰ میلیارد از طریق انتقال این مبلغ به حساب های درآمدی شرکت ملی نفت شده است هست. با زنده شدن این اخبار و تخلفات، بار دیگر ابهامات مالی احمدی نژاد در وقت شهردار بودنش تبدیل به خبر روز رسانه ها شد و همه می خواهند بدانند آیا شورای پنجم قصد دارد یک دهه به عقب برگردد و پرونده های مالی احمدی نژاد را بررسی کند یا خیر؟

در شورای سوم، زمانی که احمدی نژاد مدیر جمهور بود و خواهرش پروین احمدی نژاد بر کرسی شورا تکیه زده بود، اگرچه اصلاح طلبان شورا، محمدعلی نجفی، معصومه ابتکار و احمد مسجدجامعی در اقلیت بودند؛ ولی بحث ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه های فاقد سند را مطرح کردند که بی نتیجه ماند. نجفی بارها اعلام کرده است در شورای سوم این مهدی چمران، مدیر شورای شهر، بود که مانع بررسی این پرونده شد.

نجفی پیش از این هم در سال ۱۳۹۱، زمانی که به عنوان منتخب مردم در شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران حضور داشت، راجع به این تخلفات میلیاردی و هزینه هایی که سروته آن مشخص نیست، به خبرنگار ایلنا چنین گفته بود: «بخش عمده ای از این ۳۲۰ میلیارد تومان در مواردی به جز موارد تعیین شده است در شهرداری و به خاص در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۴ و ایام قبل و بعد از انتخابات هزینه شده است است».

معاون اجرائی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه چندین گونی سند و مدرک از هزینه های فاقد سند و ابهامات مالی در دوران تصدی احمدی نژاد بر شهرداری

بنابر بیانات نجفی، یعنی احمدی نژاد بخشی از منابع شهرداری را صرف پیروزی در انتخابات کرده هست. به گفته او، بر اساس گزارش رسمی حسابرس در حسابرسی های بین سال ۸۲ تا ۸۴، شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ۳۲۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری را بدون سند و بدون اینکه در برنامه و بودجه شهرداری آینده نگری شده است باشد، هزینه کرده هست. با وجود اصرارهای محمدعلی نجفی و دیگر اصلاح طلبان شورا، مهدی چمران در آن وقت عنوان کرده بود اگر این هزینه ها سند نداشت که نمی دانستیم چقدر بوده است!

درهرحال به نظر می رسد نجفی که هر ماه به مشکل حقوق کارکنان شهرداری را که به گفته حجت الله میرزایی، معاون برنامه ریزی شهرداری تهران، اکثرشان بی کار هستند، پرداخت می کند، مانند مدیر شورای شهر قصد ندارد سراغ پرونده های نه چندان قدیمی برود. البته شورای چهارم هم این پرونده را فراموش کرده بود. رحمت الله حافظی، عضو شورای شهر چهارم، دراین باره به ایلنا گفت: «گزارش پرونده های فاقد سند، هرگز در شورای چهارم به صورت جدی مطرح نشد؛ ولی شورای پنجم اگر صلاح بداند، می تواند پرونده سال های گذشته را نیز بررسی کند».

محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران، اعتقاد است از موعد این پرونده گذشته و با اشاره به پرونده های مالی دیگر احمدی نژاد، می گوید: پرونده تخلف مالی احمدی نژاد در زمانی که استاندار اردبیل بود نیز مطرح شد؛ ولی دیدیم به آن پیگیری نشد و اکنون هم دیوان محاسبات اعلام کرده است احمدی نژاد چهارهزارو ٦٠٠ میلیارد تومان تخلف کرده هست. شاید اگر همان سه ونیم میلیارد تومان تخلف در وقت استانداری اش در اردبیل پیگیری شده است بود یا حداقل به پرونده ۳۵میلیاردتومانی هزینه های فاقد سند شهرداری پیگیری می شد، کار به اینجا نمی کشید که دیوان محاسبات از تخلف چند هزار میلیارد تومانی خبر بدهد.

گونی‌هزینه‌های فاقد سند شهرداری احمدی‌نژاد

او افزود: اعضای شورای شهر سوم پایتخت کشور عزیزمان ایران می گفتند اسنادی راجع به ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه های فاقد سند وجود دارد که خارج از چارچوب تعیین شده است هزینه شده است است و اگر چیزی از این مدارک وجود داشته باشد، می توان مسئله را پیگیری کرد.

معاون اجرائی شورای شهر با تأکید بر اینکه هنگامی که تخلفات در جای خود پیگیری نمی شوند، روند صعودی در پیش می گیرد، ادامه داد: احمدی نژاد زمانی که استاندار اردبیل بود، همین داستان ها را داشت. هنگامی که پیگیری نمی شود، نتیجه همین است و تخلفات از سه و نیم میلیارد می شود ۳۵ میلیارد و بعد سه هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان.

معاون اجرائی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه چندین گونی سند و مدرک از هزینه های فاقد سند و ابهامات مالی در دوران تصدی احمدی نژاد بر شهرداری

معاون اجرائی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه چندین گونی سند و مدرک از هزینه های فاقد سند در دوران تصدی احمدی نژاد بر شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران موجود هست، افزود: گفته می شود چندین گونی اسناد و مدارک راجع به این پرونده وجود دارد و اگر مقامات قضائی تصمیم بگیرند دوباره پرونده را بررسی کنند، در آن صورت همه مدارک در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

او افزود: به تازگی یکی از کارشناسان و مسئولان وقت شورا به من گفت این مدارک در چندین گونی موجود است و من این سوابق را بررسی خواهم کرد؛ ولی باز هم تأکید می کنم این از مسئولیت های شورای پنجم و شهردار فعلی نیست؛ مگر آنکه مقامات قضائی بخواهند ورود کنند یا طرحی در مجلس جهت تحقیق وتفحص در شهرداری تصویب شود یا آنکه خود شورا طرحی را جهت تحقیق و تفحص مورد نیاز بداند.

گونی‌هزینه‌های فاقد سند شهرداری احمدی‌نژاد

ایلنا /شرق

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | شهرداری | شورای شهر | احمدی نژاد | احمدی نژاد | شورای اسلامی | شورای شهر تهران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs