درست پرتغال پرتغال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

درست: پرتغال پرتغال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی نارضایتی ۱۰ درصدی مسافران نوروزی اصفهان از خشکی زاینده رود

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان گفت: بیش از ۹۰ درصد از مسافران از سفر به شهر اصفهان رضایت داشتند و علت نارضایتی ۱۰ درصد افراد نیز خشکی زاینده رو

نارضایتی ۱۰ درصدی مسافران نوروزی اصفهان از خشکی زاینده رود

نارضایتی ۱۰ درصدی مسافران نوروزی اصفهان از خشکی زاینده رود

عبارات مهم : اصفهان

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان گفت: بیش از ۹۰ درصد از مسافران از سفر به شهر اصفهان رضایت داشتند و علت نارضایتی ۱۰ درصد افراد نیز خشکی زاینده رود بوده است.

به گزارش مهر به نقل از کمیته اطلاع رسانی ستاد خدمات سفر شهر اصفهان، محمدرضا قنبری در آخرین جلسه هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان با اشاره به این که بخش مهمی از این عنوان در نتیجه همدلی دستگاه های اجرایی محقق شده است هست، اظهار داشت: تمام دستگاه های اجرایی با همدلی در جهت تأمین ایمنی و رفاه مسافران تلاش و اصفهان در زمینه شاخص های ارایه خدمات سفر به خوبی عمل کرد که از این لحاظ در کشور مثال زدنی است.

نارضایتی ۱۰ درصدی مسافران نوروزی اصفهان از خشکی زاینده رود

وی ادامه داد: در ایام عید زیاد پرونده ها مربوط به تصادفات یا جرایم غیر عمد بوده و خوشبختانه سایر جرایم از جمله دزدی و نزاع های دسته جمعی به نسبت سال های گذشته کم کردن داشته هست.

قنبری اضافه کرد: یکی از دشواری های ایام نوروز، اقامت میهمانان با فرهنگ ها، شاخصه ها و توقعات تفاوت دارد ولی خوشبختانه آمار و شواهد، از کمترین جرایم و بیشترین تعامل بین دستگاه های اجرایی حکایت دارد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان گفت: بیش از ۹۰ درصد از مسافران از سفر به شهر اصفهان رضایت داشتند و علت نارضایتی ۱۰ درصد افراد نیز خشکی زاینده رو

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد از مسافران از سفر به شهر اصفهان رضایت داشتند و علت نارضایتی ۱۰ درصد افراد نیز خشکی زاینده رود بوده است.

واژه های کلیدی: اصفهان | دستگاه | مسافران | نارضایتی | خدمات سفر | زاینده رود | شهر اصفهان | مسافران نوروزی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs