درست پرتغال پرتغال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

درست: پرتغال پرتغال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی زلزله به پایتخت کشور عزیزمان ایران نزدیک می‌شود!

«زلزله به پایتخت کشور عزیزمان ایران نزدیک می شود!» عنوان کارتون بهرنگ جدی است که در نیشخط منتشرشده است.

زلزله به پایتخت کشور عزیزمان ایران نزدیک می‌شود!

زلزله به پایتخت کشور عزیزمان ایران نزدیک می شود!

عبارات مهم : ایران

«زلزله به پایتخت کشور عزیزمان ایران نزدیک می شود!» عنوان کارتون بهرنگ جدی است که در نیشخط منتشرشده است.

زلزله به پایتخت کشور عزیزمان ایران نزدیک می‌شود!

واژه های کلیدی: ایران | زلزله | کارتون | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs